Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт

НАПОМЕНА:
  • I и II година - акредитовани наставни план и програм 2014
  • III и IV година - акредитовани наставни план и програм 2009
     

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Наставни план за школску 2015/16 годину

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - САОБРАЋАЈ

Студијски модул:
ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ - Транспорт (акредитација 2009)
ДРУМСКИ И ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ (акредитација 2014)

Ред. број

Назив предмета

Недељни фонд часова наставе
у семестру

Кредити ЕСПБ

I год.

II год.

III год.

IV год.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Математика I

6

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Физика

6

 

 

 

 

 

 

 

6

3

Основи програмирања

4

 

 

 

 

 

 

 

5

4

Увод у саобраћај и транспорт

4

 

 

 

 

 

 

 

5

5

Страни језик 1 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

3

             

4

6

Изборни предмет 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Социологија

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Основи ергономије

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Социологија комуникација

3

             

4

7

Математика II

 

5

 

 

 

 

 

 

6

8

Mеханика  I

 

4

 

 

 

 

 

 

6

9

Основи економије

 

4

 

 

 

 

 

 

5

10

Инжењерско цртање применом рачунара

 

4

 

 

 

 

 

 

5

11

Страни језик 2 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

 

3

 

 

 

 

 

 

4

12

Изборни предмет 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Програмирање

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Рачунарство и информатика

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Елементи транспортних средстава и уређаја

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Транспортне особине робе

  4             4

13

Математика III

 

 

4

 

 

 

 

 

6

14

Електротехника

 

 

6

 

 

 

 

 

6

15

Вероватноћа и статистика

 

 

6

 

 

 

 

 

6

16

Основи урбанизма

 

 

4

 

 

 

 

 

4

17-18

Изборни предмет 3 и 4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

                Саобраћајна психологија

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

                Инжењерска економија

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

                Саобраћајно транспортно право

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

                Страни језик 3

                - енглески
                - француски
                - немачки
                - руски 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

19

Операциона истраживања

 

 

 

5

 

 

 

 

6

20

Моторна возила

 

 

 

4

 

 

 

 

5

21

Роба у транспорту

 

 

 

4

 

 

 

 

5

22

Пројектовање и управљање паркирањем

 

 

 

4

 

 

 

 

5

23

Теорија саобраћајног тока

 

 

 

5

 

 

 

 

6

24

Изборни предмет 5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Осигурање у транспорту

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

                Основи телекомуникационих система

 

 

 

4

 

 

 

 

4

25

                Управљање људским ресурсима

 

 

 

3

 

 

 

 

4

26

                Ваздухопловно инжењерство

 

 

 

4

 

 

 

 

4

27

Основи планирања саобраћаја

 

 

 

 

4

 

 

 

5

28

Технологија транспорта путника

 

 

 

 

5

 

 

 

6

29

Експлоатационо-технолошка својства моторних возила

 

 

 

 

4

 

 

 

5

30

Основи пословног и компанијског права

 

 

 

 

4

 

 

 

5

31

Изборни предмет 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Транспортне мреже

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

                Капацитет саобраћајница

 

 

 

 

4

 

 

 

5

32

Изборни предмет 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Базе података         4     4
                  Основи ваздушног саобраћаја         4     4

33

Јавни градски транспорт путника

 

 

 

 

 

5

 

 

6

34

Tерминали

 

 

 

 

 

5

 

 

6

35

Основи телекомуникационих система

 

 

 

 

 

4

 

 

4

36

Регулисање и управљање саобраћајним токовима - регулисање саобраћаја

 

 

 

 

 

4

 

 

5

37 Безбедност саобраћаја - методе и анализе           4     5

38

Изборни предмет 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Безбедност саобраћаја - вештачења у саобраћају           4     5
                  Основи водног саобраћаја           4     4

39

Технологија транспорта робе

 

 

 

 

 

 

4

 

5

40 Шпедиција и агенцијско пословање             5   6
41 Техничка логистика друмских возила             3   5

42

Технологија одржавања возила

 

 

 

 

 

 

3

 

5

43 Изборни предмет 9
               
                   Транспорт, саобраћај и окружење             3   4
                   Основи железничког саобраћаја             4   4
44 Изборни предмет 10                
                   Контрола и превентива у превозу опасних материја             4   5
                   Саобраћано пројектовање - градска мрежа             4   5
                   Механизација претовара             5   6
45 Трошковна ефикасност друмског и градског транспорта               3 5
46 Одржавање моторних возила               3 5
47 Интермодални транспорт               4 6

48

Стручна пракса

 

 

 

 

 

 

 

 

4

49

Завршни рад

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.