Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Друмски и градски саобраћај и транспорт - саобраћај

НАПОМЕНА:
  • I и II година - акредитовани наставни план и програм 2014
  • III и IV година - акредитовани наставни план и програм 2009
     

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Наставни план за школску 2014/15 годину

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - САОБРАЋАЈ

Студијски модул:
ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
-  Саобраћај (акредитација 2009)
ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ (акредитација 2014)

Ред. број

Назив предмета

Недељни фонд часова наставе
у семестру

Кредити ЕСПБ

I год.

II год.

III год.

IV год.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Математика I

6

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Физика

6

 

 

 

 

 

 

 

6

3

Основи програмирања

4

 

 

 

 

 

 

 

5

4

Увод у саобраћај и транспорт

4

 

 

 

 

 

 

 

5

5

Страни језик 1 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

3

             

4

6

Изборни предмет 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Социологија

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Основи ергономије

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Социологија комуникација

3

             

4

7

Математика II

 

5

 

 

 

 

 

 

6

8

Mеханика  I

 

4

 

 

 

 

 

 

6

9

Основи економије

 

4

 

 

 

 

 

 

5

10

Инжењерско цртање применом рачунара

 

4

 

 

 

 

 

 

5

11

Страни језик 2 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

 

3

 

 

 

 

 

 

4

12

Изборни предмет 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Програмирање

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Рачунарство и информатика

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Елементи транспортних средстава и уређаја

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Транспортне особине робе

  4             4

13

Математика III

 

 

4

 

 

 

 

 

6

14

Електротехника

 

 

6

 

 

 

 

 

6

15

Вероватноћа и статистика

 

 

6

 

 

 

 

 

6

16

Основи урбанизма

 

 

4

 

 

 

 

 

4

17-18

Изборни предмет 3 и 4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

                Саобраћајна психологија

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

                Инжењерска економија

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

                Саобраћајно транспортно право

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

                Страни језик 3

                - енглески
                - француски
                - немачки
                - руски 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

19

Теорија саобраћајног тока

 

 

 

5

 

 

 

 

6

20

Основи друмских саобраћајница

 

 

 

5

 

 

 

 

5

21

Основи безбедности саобраћаја

 

 

 

4

 

 

 

 

5

22

Базе података у саобраћајном инжењерству

 

 

 

4

 

 

 

 

5

23

Изборни предмет 5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

                Операциона истраживања у друмском и градском саобраћају

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

                Анализа транспортних мрежа

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

                Нацртна геометрија

 

 

 

4

 

 

 

 

5

24

Изборни предмет 6

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Практикум лабораторијске вежбе А

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

                Возна динамика

 

 

 

4

 

 

 

 

4

25

Капацитет саобраћајница

 

 

 

 

4

 

 

 

5

26

Паркирање

 

 

 

 

4

 

 

 

5

27

Експлоатација и управљање путевима

 

 

 

 

4

 

 

 

5

28

Основи јавног градског транспорта путника

 

 

 

 

4

 

 

 

5

29-30

Изборни предмети 7, 8 и 9 (минимум 10 ЕСПБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Основи железничког саобраћаја         4       4

 

                Превозна средства

 

 

 

 

3

 

 

 

3

 

                Основе терминала у друмском саобраћају

 

 

 

 

3

 

 

 

3

 

                Утицај саобраћаја на животну средину

       

3

     

4

31

Регулисање и управљање саобраћајним токовима - регулисање саобраћаја

 

 

 

 

 

4

 

 

5

32

Безбедност саобраћаја - методе и анализе

 

 

 

 

 

4

 

 

5

33

Планирање саобраћаја - анализа транспортних захтева

 

 

 

 

 

5

 

 

6

34

Управљање пројектима

 

 

 

 

 

3

 

 

4

35-37

Изборни предмети 10, 11 и 12 (минимум 10 ЕСПБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Страни језик 4           3     4
                  Практикум лабораторијске вежбе Б           3     3

 

                Основи телекомуникационих система

 

 

 

 

 

4

 

 

4

                  Основе друмског транспорта           4     4

38

Регулисање и управљање саобраћајним токовима - Управљање саобраћајним токовима

 

 

 

 

 

 

4

 

5

39

Планирање саобраћаја - моделирање и прогнозе

 

 

 

 

 

 

4

 

5

40 Трошкови корисника на мрежи путева и улица             4   5
41 Саобраћајно пројектовање - градска мрежа             4   5
42 Управљање квалитетом мреже и саобраћајне опреме             3   4

43-44

Изборни предмети 13 и 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Саобраћајно транспортно право

 

 

 

 

 

 

3

 

4

 

                 Саобраћајна психологија - понашање возача

 

 

 

 

 

 

3

 

3

                   Мултидисциплинарни пројекат (неће се реализовати у школској 2014/15)             3 3

45

Саобраћајно пројектовање - ванградска мрежа

 

 

 

 

 

 

 

4

4

46

Регулисање и управљање саобраћајним токовима - интелигентни саобраћајни системи

 

 

 

 

 

 

 

4

4

47 Стратегије и тактике планирања саобраћаја               4 4
48 Вредновање у саобраћају               4 4
49 Стручни рад у лабораторији, катедри,институту              
4

50

Завршни рад

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.