Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Друмски и градски саобраћај и транспорт - безбедност друмског саобраћаја

НАПОМЕНА:
  • I и II година - акредитовани наставни план и програм 2014
  • III и IV година - акредитовани наставни план и програм 2009
     

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Наставни план за школску 2014/15 годину

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - САОБРАЋАЈ

Студијски модул:
ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ - Безбедност друмског саобраћаја (акредитација 2009)
БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА (акредитација 2014)

Ред. број

Назив предмета

Недељни фонд часова наставе
у семестру

Кредити ЕСПБ

I год.

II год.

III год.

IV год.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Математика I

6

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Физика

6

 

 

 

 

 

 

 

6

3

Основи програмирања

4

 

 

 

 

 

 

 

5

4

Увод у саобраћај и транспорт

4

 

 

 

 

 

 

 

5

5

Страни језик 1 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

3

             

4

6

Изборни предмет 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Социологија

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Основи ергономије

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Социологија комуникација

3

             

4

7

Математика II

 

5

 

 

 

 

 

 

6

8

Mеханика  I

 

4

 

 

 

 

 

 

6

9

Основи економије

 

4

 

 

 

 

 

 

5

10

Инжењерско цртање применом рачунара

 

4

 

 

 

 

 

 

5

11

Страни језик 2 - енглески, руски, француски, немачки
(клик на назив језика за детаље)

 

3

 

 

 

 

 

 

4

12

Изборни предмет 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Програмирање

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Рачунарство и информатика

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Елементи транспортних средстава и уређаја

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Транспортне особине робе

  4             4

13

Математика III

 

 

4

 

 

 

 

 

6

14

Електротехника

 

 

6

 

 

 

 

 

6

15

Вероватноћа и статистика

 

 

6

 

 

 

 

 

6

16

Основи урбанизма

 

 

4

 

 

 

 

 

4

17-18

Изборни предмет 3 и 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Саобраћајна психологија

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

                Инжењерска економија

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

                Саобраћајно транспортно право

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

                Страни језик 3 

                - енглески
                - француски
                - немачки
                - руски 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

19

Теорија саобраћајног тока

 

 

 

5

 

 

 

 

6

20

Операциона истраживања

 

 

 

5

 

 

 

 

6

21

Основи безбедности саобраћаја

 

 

 

4

 

 

 

 

5

22

Моторна возила

 

 

 

4

 

 

 

 

5

23

Возна динамика

 

 

 

4

 

 

 

 

4

24

Изборни предмет 5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

                Програмски пакети у математици

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

                Политика и економика одрживог развоја транспорта

 

 

 

5

 

 

 

 

4

 

                Основи статистичких истраживања

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

                Основи телекомуникационих система

 

 

 

4

 

 

 

 

4

25

Паркирање

 

 

 

 

4

 

 

 

5

26 Образовање за саобраћај         5       6

27

Безбедност саобраћаја - кампање

 

 

 

 

5

 

 

 

5

28

Основи јавног градског транспорта путника

 

 

 

 

4

 

 

 

5

39,30

Изборни предмет 6 и 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Саобраћај и животна средина

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

                Транспорт, саобраћај и окружење

       

3

     

4

 

                Основи железничког саобраћаја

       

4

     

4

31

Безбедност саобраћаја - Методе и анализе

 

 

 

 

 

4

 

 

5

  Регулисање и управљање саобраћајним токовима - регулисање саобраћаја           4     5
  Безбедност саобраћаја - вештачења у саобраћају           4     5
  Возна динамика           4     5
  Регулисање и управљање саобраћајним токовима - интелигентни саобраћајни системи           4
    4

32,33

Изборни предмет 8 и 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Управљање људским ресурсима           3   4
                   Основе одржавања моторних возила           3   3
                   Право у безбедности саобраћаја           4   4
  Основи планирања саобраћаја             3   5
  Контрола и превентива у превозу опасне робе             4   5
  Саобраћајно пројектовање - градска мрежа             4   5

36

Безбедност саобраћаја - процене штета

 

 

 

 

 

 

4

 

5

39,40

Изборни предмети 10 и 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Основе терминала у друмском саобраћају             3   5
                  Мултидисциплинарни пројекат (неће се реализовати у школској 2013/14 години)             3   5
                  Експлотација и управљање путевима             4   5
                  Експлоатационо-технолошка својства моторних возила             3   5
  Безбедност саобраћаја - стратегије и управљање               4 5
  Рачунарска анализа саобраћајних незгода               4 5
  Вредновање у саобраћају               4 4
  Стручна пракса - рад у лабораторији, на катедри                 6

44

Завршни рад

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.