Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Поштански саобраћај и мреже

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Наставни план за школску 2013/14 годину

Студијски модул: ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ

Ред. број

Назив предмета

Недељни фонд часова наставе 
у семестру

Кредити ЕСПБ

I год.

II год.

III год.

IV год.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Математика I

6

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Физика

6

 

 

 

 

 

 

 

6

3

Основи програмирања

4

 

 

 

 

 

 

 

5

4

Увод у саобраћај и транспорт

5

 

 

 

 

 

 

 

5

5

Страни језик 1

3

 

 

 

 

 

 

 

4

6

Изборни предмети 1

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Социологија

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Основи ергономије

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Социологија комуникација

3

 

 

 

 

 

 

 

4

7

Математика II

 

5

 

 

 

 

 

 

6

8

Механика I

 

4

 

 

 

 

 

 

5

9

Основи економије

 

4

 

 

 

 

 

 

5

10

Електротехника

 

6

 

 

 

 

 

 

6

11

Страни језик 2

 

3

           

4

12

Изборни предмет 2

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Програмирање

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

Рачунарство и информатика

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

Елементи транспортних средстава и уређаја

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

Транспортне особине робе

 

4

           

4

13

Поштански саобраћај

 

 

4

 

 

 

 

 

5

14

Вероватноћа и статистика

 

 

6

 

 

 

 

 

6

15

Математика 3

 

 

5

 

 

 

 

 

6

16

Основи телекомуникационе технике

 

 

4

 

 

 

 

 

5

17-18

Изборни предмети 3,4

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Саобраћајно транспортно право

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

Инжењерско цртање применом рачунара

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

Основи логистике

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

Основи железничког саорбаћаја

 

 

4

 

 

 

 

 

4

19

Операциона истраживања

 

 

 

5

 

 

 

 

6

20

Механизација претовара и транспортна средства у поштанском саобраћају

 

 

 

4

 

 

 

 

5

21

Експлоатација поштанског саобраћаја

 

 

 

4

 

 

 

 

5

22

Управљање системима

 

 

 

4

 

 

 

 

5

23

Експлоатација комуникационих система

 

 

 

4

 

 

 

 

5

24

Изборни предмет 5

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Право у поштанском саобраћају

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

Основи друмског транспорта

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

Понашање корисника

 

 

 

4

 

 

 

 

4

25

Поштанске услуге и мрежа I

 

 

 

 

5

 

 

 

6

26

Технологија механизоване прераде поштанских пошиљака

 

 

 

 

4

 

 

 

5

27

Новчано пословање

 

 

 

 

4

 

 

 

5

28 Операциона истраживања у комуникационом саобраћају         4       5
29 Рачунарска симулација         4       5

30

Изборни предмет 6

 

 

 

 

 

 

 

 


                   Менаџмент         4       4
                   Увод у информационе системе         4       4
                   Инжењерска економија         4       4
                   Основи ваздушног саобраћаја         4       4

31

Анализа транспортних мрежа

 

 

 

 

 

4

 

 

5

32

Поштанске  услуге и мрежа II

 

 

 

 

 

5

 

 

6

33

Аутоматизација процеса у поштанском саобраћају и курирским мрежама

 

 

 

 

 

4

 

 

6

34

Електронско пословање

 

 

 

 

 

4

 

 

5

35,36

Изборни предмети  7 и 8

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                  Програмски језици

 

 

 

 

 

4

 

 

4

 

                  Мултимедијалне комуникације

 

 

 

 

 

4

 

 

4

 

                  Маркетинг у комуникацијама

 

 

 

 

 

4

 

 

4

 

                  Основи урбанизма

 

 

 

 

 

4

 

 

4

37 Информационе технологије у поштанском саобраћају и услужним мрежама             4   5
38 Објектно-орјентисана симулација             5   6
39 Квантитативне методе оптимизације             4   5
40 Телекомуникационе и рачунарске мреже             5   6

41-42

Изборни предмети 9 и 10

 

 

 

 

 

 

 

 


                   Вештачка интелигенција             4   4
                   Пословна комуникација и односи са јавношћу             3   4
                   Прогнозирање у комуникационом саобраћају             4   4
43 Системи за позиционирање објеката               4 5
44-45
Изборни предмети 11 и 12                  
                   Методе заштите у електронском пословању               4 5
                   Ланци снабдевања               4 5
                   Менаџмент информационих система и интернет               4 5
46 Стручна пракса                 5

47

Завршни рад

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.