Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Телекомуникациони саобраћај и мреже

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Наставни план за школску 2013/14 годину

Студијски модул: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ

Ред. број

Назив предмета

Недељни фонд часова наставе
у семестру

Кредити ЕСПБ

I год.

II год.

III год.

IV год.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Математика I

6

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Физика

6

 

 

 

 

 

 

 

6

3

Основи програмирања

4

 

 

 

 

 

 

 

5

4

Увод у саобраћај и транспорт

5

 

 

 

 

 

 

 

5

5

Страни језик 1

3

 

 

 

 

 

 

 

4

6

Изборни предмет 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Социологија

  3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

                Основи ергономије

 3

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

                Социологија комуникација

  3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

7

Математика II

 

5

 

 

 

 

 

 

6

8

Механика I

 

4

 

 

 

 

 

 

5

9

Основи економије

 

4

 

 

 

 

 

 

5

10

Електротехника

 

6

 

 

 

 

 

 

6

11

Страни језик 2

 

3

 

 

 

 

 

 

4

12

Изборни предмет 2 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                 Програмирање

 

  4

 

 

 

 

 

 

4 

 

                 Рачунарство и информатика

 

  4

 

 

 

 

 

 

4 

 

                 Елементи транспортних средстава и уређаја

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                 Транспортне особине робе

 

4

 

 

 

 

 

 

4

13

Математика III

 

 

5

 

 

 

 

 

6

14

Вероватноћа и статистика

 

 

6

 

 

 

 

 

6

15

Основи електронике

 

 

6

 

 

 

 

 

6

16

Инжењерска економија

 

 

4

 

 

 

 

 

4

17-18

Изборни предмети 3, 4

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                  Основи логистике

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

                  Саобраћајно транспортно право

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

                  Основи железничког саобраћаја

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

                  Географски информациони системи

 

 

4

 

 

 

 

 

4

19

Операциона истраживања

 

 

 

5

 

 

 

 

6

20

Основи телекомуникација 1

 

 

 

6

 

 

 

 

6

21

Анализа транспортних мрежа

 

 

 

4

 

 

 

 

5

22

Управљање системима

 

 

 

4

 

 

 

 

5

23,24

Изборни предмети 5, 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Основи друмског транспорта

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

                Програмски језици

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

                Основи водног саобраћаја

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

                Основи урбанизма

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

                Основи саобраћајне политике

 

 

 

4

 

 

 

 

4 

25

Основи телекомуникација II

 

 

 

 

5

 

 

 

6

26

Основи телекомуникационог саобраћаја

 

 

 

 

5

 

 

 

6

27 Операциона истраживања у телекомуникацијама         4       5
28 Увод у информационе системе         4
      4

29

Изборни предмет 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Инфо-комуникационе технологије и информационо друштво         4       5
                   Рачунарска симулација         4       5
                   Квантитативне методе оптимизације         4       5
                   Инжењерско цртање применом рачунара         4       5
30 Изборни предмет 8                  
                   Елементи телекомуникационе економике         4       4
                   Базе података         4       4
                   Основи ваздушног саобраћаја         4       4
                   Страни језик 3         3       4
31 Телекомуникациони софтвер           5     5

32

Комутациони системи

 

 

 

 

 

5

 

 

5

33 Статистичка теорија телекомуникација           4     5
34 Рачунарске мреже           4     5

35,36

Изборни предмети 9 и 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Телекомуникациона електроника           4     5
                   Електронско пословање           4     5
                   TQM комуникационих услуга           4     5
                   Основи статистичких истраживања           4     5
                   Експлоатација поштанског саобраћаја           4     5
37 Телекомуникациони системи             5   5
38 Саобраћај у комуникационим мрежама             5   5
39 Експлоатација телекомуникационих система             4   4
40 Регулатива у телекомуникацијама             4   4
41 Основи радио комуникација             6   5
42 Стручна пракса                 3

43

Изборни предмет 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Основи тарифирања у телекомуникацијама             4   4
                  Менаџмент и организација у телекомуникацијама             4   4
                  Управљање пројектима у е-комуникацијама             4   4

44

Оптички комуникациони системи

 

 

 

 

 

 

 

5

4

45 Планирање и прогнозирање у телекомуникацијама               4 4
46 Мултимедијалне комуникације               4 4
47 Бежични комуникациони системи               4 4

48

Изборни предмет 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Телекомуникациона мерења               4 4
                  Нови комуникациони сервиси
              4 4
                  Маркетинг у комуникацијама               4 4
                  Страни језик 4               3 4

49

Завршни рад

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.