Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Логистика

НАПОМЕНА:
  • I година - акредитовани наставни план и програм 2014
  • II, III и IV година - акредитовани наставни план и програм 2009
     

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Наставни план за школску 2013/14 годину

Студијски модул: ЛОГИСТИКА

Ред. број

Назив предмета

Недељни фонд часова наставе
у семестру

Кредити ЕСПБ

I год.

II год.

III год.

IV год.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Математика I

6

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Физика

6

 

 

 

 

 

 

 

6

3

Основи програмирања

4

 

 

 

 

 

 

 

5

4

Увод у саобраћај и транспорт

4

 

 

 

 

 

 

 

5

5

Страни језик I

3

 

 

 

 

 

 

 

4

6

Изборни предмет 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Социологија

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Основи ергономије

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Социологија комуникација

3

 

 

 

 

 

 

 

4

7

Математика II

 

5

 

 

 

 

 

 

6

8

Механика I

 

4

 

 

 

 

 

 

6

9

Основи економије

 

4

 

 

 

 

 

 

5

10

Инжењерско цртање применом рачунара

 

4

 

 

 

 

 

 

5

11

Страни језик 2

 

3

 

 

 

 

 

 

4

12

Изборни предмет  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Програмирање

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Рачунарство и информатика

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Елементи транспортних средстава и уређаја 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Транспортне особине робе 1

 

4

           

4

13

Математика 3

 

  

5

 

 

 

 

 

6

14

Вероватноћа и статистика

 

 

6

 

 

 

 

 

6

15

Механика 2

 

 

4

 

 

 

 

 

5

16

Основи логистике

 

 

3

 

 

 

 

 

4

17

Изборни предмет 3

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                Нацртна геометрија

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

                Инжењерско цртање применом рачунара

 

 

4

 

 

 

 

 

5

18

Изборни предмет 4

                 

 

                Географски информациони системи

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

                Инжењерска економија

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

                Страни језик 3

   

3

         

4

19

Операциона истраживања

 

 

 

5

 

 

 

 

6

20

Основе друмског транспорта

 

 

 

4

 

 

 

 

4

21

Основи водног саобраћаја

 

 

 

4

 

 

 

 

4

22

Основи урбанизма

 

 

 

4

 

 

 

 

4

23

Основи телекомуникационих система

 

 

 

4

 

 

 

 

4

24

Изборни предмет 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Грађевинарство

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

                Понашање корисника

 

 

 

3

 

 

 

 

4

25

Изборни предмет 6

                 
 

                Саобраћајно транспортно право

     

3

       

4

 

                Страни језик 4

     

3

       

4

26

Механизација претовара

 

 

 

 

5

 

 

 

6

27 Основи ваздушног саобраћаја         4       4
28 Основи железничког саобраћаја         4       4
29 Шпедиција и агенцијско пословање         5       6

30

Изборни предмет 7 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                Транспортна средства и одржавање

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

                Основи пословног и компанијског права

 

 

 

 

4

 

 

 

5

31 Изборни предмет 8                
                  Саобраћајна психологија         4       5
                  Одабрана поглавља операционих истраживања         4       5

32

Складишта 1

 

 

 

 

 

4

 

 

5

33

Интермодални транспорт

 

 

 

 

 

5

 

 

6

34

Управљање квалитетом у логистици

 

 

 

 

 

5

 

 

5

35

Управљање информацијама у логистици

 

 

 

 

 

4

 

 

5

36

Изборни предмет 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Анализа транспортних мрежа           4     5
                   Основи статистичких истраживања           4     5
37 Изборни предмет 10                  
                   Логистички контролинг и перформансе           4     5
                   Технологије система руковања материјалом           4     5
                   Управљање системима           4     5
38 Складишта 2             4   5
39 Робни терминали и робно транспортни центри             4   5
40 Логистика повратних токова             4   5
41 Маркетинг у логистици             5   5
42 Индустријски транспорт             6   6
43 Изборни предмет 11                  
                   Посебне методе ОИ у логистици             4   4
                   Финансијски менаџмент у логистици             4   4
44 Симулација логистичких система               3 4
45 Ланци снабдевања               4 5
46 Сити логистика               4 5
47 Стручна пракса                 5

48

Завршни рад

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.