Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Ваздушни саобраћај и транспорт

НАПОМЕНА:
  • I година - акредитовани наставни план и програм 2014
  • II, III и IV година - акредитовани наставни план и програм 2009
     

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Наставни план за школску 2013/14 годину

Студијски модул: ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

Ред. број

Назив предмета

Недељни фонд часова наставе
у семестру, триместру

Кредити ЕСПБ

I год.

II год.

III год.

IV год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Математика I

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Физика

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

3

Основи програмирања

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4

Увод у саобраћај и транспорт

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

Страни језик 1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6

Изборни предмети 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Социологија

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Основе ергономије

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Социологија комуникација

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

7

Математика II

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

8

Механика I

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

9

Основи економије

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

10

Инжењерско цртање применом рачунара

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

11

Страни језик 2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

12

Изборни предмети 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Програмирање

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Рачунарство и информатика

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Елементи транспортних средстава и уређаја

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

                  Транспортне особине робе   4                 4

13

Математика III

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

14

Вероватноћа и статистика

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

6

15

Механика II

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

16

Нацртна геометрија

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

17

Изборни предмет 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                Географски информациони системи

   

3

             

4

 

                Базе података

   

4

             

4

 

                Инжењерско цртање применом рачунара

   

4

             

5

18

Изборни предмет 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Инжењерска економија

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Основи планирања саобраћаја

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Менаџмент у саобраћају

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

                Механизација претовара

   

6

             

5

19

Техничка термодинамика

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

20

Механика флуида

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

21

Саобраћајна психологија

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

22-25

Изборни предмет 5,6,7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                Основи урбанизма

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Основе грађевинарства

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Транспортне особине робе

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Саобраћано транспортно право

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

                Основи статистичких истраживања

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

                Управљање системима

     

4

           

5

 

                Операциона истраживања

     

5

           

6

26

Транспортне мреже

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

27

Основи телекомуникационих система

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

28

Метеорологија

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

29

Механика лета 1

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

4

30

Ваздухопловна превозна средства

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

31

Погонске групе ваздухоплова

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

4

32

Механика лета 2

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

4

33

Ваздухопловна превозна средства 2

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

4

34

Инструменти и опрема ваздухоплова 1

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

35

Перформансе транспортних ваздухоплова 1

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

4

36

Инструменти и опрема ваздухоплова 2

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4

37

Ваздухопловни радио уређаји и системи

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4

38

Перформансе транспортних ваздухоплова 2

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

39

Ваздухопловна навигација

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4

40 Ваздухопловно право             2       3

41

Контрола летења 1

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

42

Ваздухопловна пристаништа 1

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

43

Планирање превожења и експлоатација ваздухоплова 1

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

44 Робни транспорт у ваздушном саобраћају               5     5

45

Контрола летења 2

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

46

Ваздухопловна пристаништа 2

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

47

Планирање превожења и експлоатација ваздухоплова 2

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

48

Стручна пракса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

49

Завршни рад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

downloads/knjiga_predmeta/moduli/lo/
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.