Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Друмски и градски саобраћај и транспорт - саобраћај

НАПОМЕНА:
  • I година - акредитовани наставни план и програм 2014
  • II, III и IV година - акредитовани наставни план и програм 2009
     

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Наставни план за школску 2013/14 годину

Студијски модул: ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ -  Саобраћај

Ред. број

Назив предмета

Недељни фонд часова наставе
у семестру

Кредити ЕСПБ

I год.

II год.

III год.

IV год.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Математика I

6

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Физика

6

 

 

 

 

 

 

 

6

3

Основи програмирања

4

 

 

 

 

 

 

 

5

4

Увод у саобраћај и транспорт

4

 

 

 

 

 

 

 

5

5

Страни језик 1

3

 

 

 

 

 

 

 

4

6

Изборни предмет 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Социологија

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Основи ергономије

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Социологија комуникација

3

 

 

 

 

 

 

 

4

7

Математика II

 

5

 

 

 

 

 

 

6

8

Mеханика I

 

4

 

 

 

 

 

 

6

9

Основи економије

 

4

 

 

 

 

 

 

5

10

Инжењерско цртање применом рачунара

 

4

 

 

 

 

 

 

5

      11

Страни језик 2

 

3

           

4

12

Изборни предмет 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Програмирање

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Рачунарство и информатика

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Елементи транспортних средстава и уређаја

 

4

           

4

                  Транспортне особине робе   4             4

13

Вероватноћа и статистика

 

 

6

 

 

 

 

 

6

14

Инжењерско цртање применом рачунара

 

 

4

 

 

 

 

 

5

15

ГИС у саобраћају

 

 

4

 

 

 

 

 

5

16

Саобраћајна психологија

 

 

4

 

 

 

 

 

5

17

Урбанизам

 

 

4

 

 

 

 

 

5

18

Изборни предмет 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Базе података у саобраћајном инжењерству

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

                Менаџмент

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

                Страни језик 3

 

 

3

 

 

 

 

 

4

19

Теорија саобраћајног тока

 

 

 

5

 

 

 

 

6

20

Основе друмских саобраћајница

 

 

 

5

 

 

 

 

6

21

Практикум лабораторијске вежбе А

 

 

 

3

 

 

 

 

3

22-24

Изборни предмет 4, 5, 6

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                Возна динамика

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

                Операциона истраживања

 

 

 

 

 

 

 

 

                Анализа транспортних мрежа

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

                Безбедност саобраћаја - увиђаји саобраћајних незгода

 

 

 

4

 

 

 

 

5

25

Капацитет саобраћајница

 

 

 

 

4

 

 

 

5

26

Паркирање

 

 

 

 

4

 

 

 

5

27

Експлоатација и управљање путевима

 

 

 

 

4

 

 

 

5

28

Основи јавног градског транспорта путника

 

 

 

 

4

 

 

 

5

29-31

Изборни предмети 5, 6 и 7 (минимум 10 ЕСПБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Основи железничког саобраћаја         4       4

 

                Превозна средства

 

 

 

 

3

 

 

 

3

 

                Основе терминала у друмском саобраћају

 

 

 

 

3

 

 

 

3

 

                Утицај саобраћаја на животну средину

       

3

     

4

32

Регулисање и управљање саобраћајним токовима - регулисање саобраћаја

 

 

 

 

 

4

 

 

5

33

Безбедност саобраћаја - методе и анализе

 

 

 

 

 

4

 

 

5

34

Планирање саобраћаја - анализа транспортних захтева

 

 

 

 

 

5

 

 

6

35

Управљање пројектима

 

 

 

 

 

3

 

 

4

36-38

Изборни предмети 8, 9 и 10 (минимум 10 ЕСПБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Страни језик 4           3     4
                  Практикум лабораторијске вежбе Б           3     3

 

                Основи телекомуникационих система

 

 

 

 

 

4

 

 

4

                  Основе друмског транспорта           4     4

39

Регулисање и управљање саобраћајним токовима - Управљање саобраћајним токовима

 

 

 

 

 

 

4

 

5

40

Планирање саобраћаја - моделирање и прогнозе

 

 

 

 

 

 

4

 

5

41 Трошкови корисника на мрежи путева и улица             4   5
42 Саобраћајно пројектовање - градска мрежа             4   5
43 Управљање квалитетом мреже и саобраћајне опреме             3   4

44,45

Изборни предмети 11 и 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Саобраћајно транспортно право

 

 

 

 

 

 

3

 

4

 

                 Саобраћајна психологија - понашање возача

 

 

 

 

 

 

3

 

3

                   Мултидисциплинарни пројекат (неће се реализовати у школској 2013/14)             3 3

46

Саобраћајно пројектовање - ванградска мрежа

 

 

 

 

 

 

 

4

4

47

Регулисање и управљање саобраћајним токовима - интелигентни саобраћајни системи

 

 

 

 

 

 

 

4

4

48 Стратегије и тактике планирања саобраћаја               4 4
49 Вредновање у саобраћају               4 4
50 Стручни рад у лабораторији, катедри,институту              
4

51

Завршни рад

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.