Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт

НАПОМЕНА:
  • I година - акредитовани наставни план и програм 2014
  • II, III и IV година - акредитовани наставни план и програм 2009
     

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - Наставни план за школску 2013/14 годину

Студијски модул: ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ -  Транспорт

Ред. број

Назив предмета

Недељни фонд часова наставе
у семестру

Кредити ЕСПБ

I год.

II год.

III год.

IV год.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Математика I

6

 

 

 

 

 

 

 

6

2

Физика

6

 

 

 

 

 

 

 

6

3

Основи програмирања

4

 

 

 

 

 

 

 

5

4

Увод у саобраћај и транспорт

5

 

 

 

 

 

 

 

5

5

Страни језик 1

3

 

 

 

 

 

 

 

4

6

Изборни предмет 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Социологија

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Основи ергономије

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

                Социологија комуникација

3

             

4

7

Математика II

 

5

 

 

 

 

 

 

6

8

Механика I

 

4

 

 

 

 

 

 

5

9

Основи економије 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

      10

Инжењерско цртање применом рачунара

 

4

           

5

11

Страни језик 2

 

3

 

 

 

 

 

 

4

12

Изборни предмет 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Програмирање

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Рачунарство и информатика

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

                Елементи транспортних средстава и уређаја

 

4

           

4

                  Транспортне особине робе   4             4

13

Вероватноћа и статистика

 

 

6

 

 

 

 

 

6

14

Инжењерско цртање применом рачунара

 

 

4

 

 

 

 

 

5

15

Роба у транспорту

 

 

5

 

 

 

 

 

5

16

Урбанизам

 

 

4

 

 

 

 

 

5

17

Менаџмент

 

 

4

 

 

 

 

 

4

18

Изборни предмет 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Гис у саобраћају

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

                Саобраћајна психологија

 

 

4

 

 

 

 

 

5

19

Операциона истраживања

 

 

 

5

 

 

 

 

6

20

Моторна возила

 

 

 

4

 

 

 

 

5

21

Возила са електро вучом

 

 

 

3

 

 

 

 

5

22

Пројектовање и управљање паркирањем

 

 

 

4

 

 

 

 

5

23

Пословна економика са елементима управљања финансијама

 

 

 

3

 

 

 

 

5

24

Изборни предмет 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Основе друмских саобраћајница

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

                Управљање људским ресурсима

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

                Пословна комуникација и односи са јавношћу

 

 

 

3

 

 

 

 

4

25

Основи планирања саобраћаја

 

 

 

 

4

 

 

 

5

26

Технологија транспорта путника

 

 

 

 

5

 

 

 

6

27

Експлоатационо-технолошка својства моторних возила

 

 

 

 

4

 

 

 

5

28

Основи пословног и компанијског права

 

 

 

 

4

 

 

 

5

29

Изборни предмет 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Транспортне мреже

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

                Капацитет саобраћајница

 

 

 

 

4

 

 

 

5

30

Изборни предмет 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Базе података         4     4
                  Основи ваздушног саобраћаја         4     4

31

Јавни градски транспорт путника

 

 

 

 

 

5

 

 

6

32

Tерминали

 

 

 

 

 

5

 

 

6

33

Основи телекомуникационих система

 

 

 

 

 

4

 

 

4

34

Регулисање и управљање саобраћајним токовима - регулисање саобраћаја

 

 

 

 

 

4

 

 

5

35 Безбедност саобраћаја - методе и анализе           4     5

36

Изборни предмет 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Безбедност саобраћаја - вештачења у саобраћају           4     5
                  Основи водног саобраћаја           4     4

37

Технологија транспорта робе

 

 

 

 

 

 

4

 

5

38 Шпедиција и агенцијско пословање             5   6
39 Техничка логистика друмских возила             3   5

40

Технологија одржавања возила

 

 

 

 

 

 

3

 

5

41 Изборни предмет 8                
                   Транспорт, саобраћај и окружење             3   4
                   Основи железничког саобраћаја             4   4
42 Изборни предмет 9                
                   Контрола и превентива у превозу опасних материја             4   5
                   Саобраћано пројектовање - градска мрежа             4   5
                   Механизација претовара             5   6
43 Трошковна ефикасност друмског и градског транспорта               3 5
44 Одржавање моторних возила               3 5
45 Интермодални транспорт               4 6

46

Стручна пракса

 

 

 

 

 

 

 

 

4

47

Завршни рад

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.