Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Водни смер

ВОДНИ СМЕР
ИСПИТИ ДРУГЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
III СЕМЕСТАР      
Механика 2 22.02. 09ч 125
Техничка термодинамика 19.02. 09ч 013
Основи планирања саобраћаја 23.02. 09ч 026
Инжењерска економија 17.02. 10ч 125
IV СЕМЕСТАР      
Механика флуида 22.02. 09ч 125
Основи телекомуникационих система 18.02. 12,30ч 312
Основи друмског транспорта по договору    
ВОДНИ СМЕР
ИСПИТИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
V СЕМЕСТАР      
Навигација у водном саобраћају 17.02. 9h 014
Безбедност унутрашње пловидбе по договору    
Пловна превозна средства 1 по договору    
Базе података 18.02. 16ч СВЕ САЛЕ
Складишта 2 22.02. 09ч 317
Пловидбено право 19.02. 12,30ч 017
Основи железничког саобраћаја 25.02. 325, 326
VI СЕМЕСТАР      
Пловна превозна средства 2 по договору    
Пловни путеви по договору    
Планирање и развој лука и пристаништа по договору    
Бродска енергетика по договору    
Симулација логистичких система по договору    
Политика и економија одрживог развоја саобраћаја по договору    
Поморски транспорт по договору    
ВОДНИ СМЕР
ИСПИТИ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
VII СЕМЕСТАР      
Теорија кретања бродова и бродских састава по договору    
Технологија водног саобраћаја и транспорта 1 по договору    
Теорија управљања бродовима по договору    
Лучко пројектовање и управљање по договору    
Организација и експлоатација техничких пловила по договору    
Рачунарска симулација по договору    
Лучки оптимизациони модели по договору    
VIII СЕМЕСТАР      
Технологија водног саобртаћаја и транспорта 2 по договору    
Основи пројектовања и грађења брода по договору    
Организација и менаџмент у саобраћају и транспорту 17.02. 09ч 325
Основе ГИС-а у водном саобраћају по договору    
Екологија водног саобраћаја и транспорта по договору    
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.