Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Железнички смер

ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
ИСПИТИ ДРУГЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
III СЕМЕСТАР
Механика 2 22.02. 09ч 125
Основи функционисања железнице 25.02. 12,30ч 317
Железничке пруге 23.02. 09ч 125
Транспортно право на железници по договору
Железничка електро-енертетска постројења по договору
Инжењерска економија 17.02. 10ч 125
IV СЕМЕСТАР
Основи друмског транспорта по договору
Основи водног саобраћаја по договору
Теорија кретања 17.02. 09ч 412
Електро вучна возила по договору
Регулисање употребе кола по договору
Тржишно и меркетиншко пословање  железнице по договору
Сигнално - сигурносни уређаји по договору
ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
ИСПИТИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
V СЕМЕСТАР
Инжењерска економија у железничком саобраћају и транспорту по договору
Робни терминали и робно транспортни центри по договору
Експлоатација железничког саобраћаја по договору
Безбедност железничког саобраћаја по договору
Економика железничког саобраћаја и транспорта 1 по договору
Железничке станице и чворови 23.02. 09ч 017
Теорија вуче возова по договору
Механизација претовара 22.02. 12,30ч 312
Оперативни рад на железници  коришћењем рачунара по договору
Дизел вучна и вучена возила 24.02. 09ч 412
VI СЕМЕСТАР
Технологија транспорта робе железницом по договору
Организација железничког саобраћаја по договору
Технологија железничког саобраћаја по договору
Организација одржавања железничких пруга по договору
Шински урбани системи по договору
Електронско пословање 26.02. 12,30ч 317
Менаџмент финансијских операција на железници по договору
ЖЕЛЕЗНИЧКИ СМЕР
ИСПИТИ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
VII и VIII СЕМЕСТАР
Планирање и експлоатација железничког саобраћаја по договору
Рад оператора и железничке мреже по договору
Анализа ванредних догађаја на железници по договору
Организација вуче возова по договору
Планирање и саобраћајно пројектовање железничких пруга по договору
Транспорт робе железницом по договору
Аутоматизација и телекомуникациони системи на железници по договору
Организација и менаџмент у железничком саобраћају и транспорту 17.02. 326
Основе јавног градског транспорта путника по договору
Основе планирања саобраћаја 23.02. 09ч 026
Управљање железничким саобраћајем  и транспортом по договору
Примена математичких метода у железничком саобраћају по договору
Планирање и саобраћајно пројектовање железничких станица и чворова по договору
Трошковна ефикасност у железничком инжењерству по договору
Примена телематике у железничком  саобраћају по договору
Маркетинг у железничком саобраћају по договору
Регулаторни систем железничког транспорта по договору
Операциона истраживања  II по договору
Технологија и организација железничког саобраћаја по договору
Железнички СС уређаји и средства везе II по договору
Управљање железничким саобраћајем  и транспортом по договору
Организација железничког саобраћаја II - II по договору
Безбедност друмског саобраћаја 20.02. 12,30ч 125, 326, 026
Техника возова великих брзина по договору
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.