Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Телекомуникациони саобраћај и мреже

OДСЕК ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ
ИСПИТИ ДРУГЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
III СЕМЕСТАР
Електроника 1 23.02. 12,30ч 125
Теорија система 26.02. 12,30ч 312
Основи електронике 23.02. 12,30ч 125
Инжењерска економија 17.02. 10ч 125
Основи логистике 22.02. 09ч 025
Основи железничког саобраћаја 25.02. 12,30ч 326
Географски информациони системи 23.02. 09ч 026
IV СЕМЕСТАР
Основи телекомуникација 1 23.02. 16ч 125
Електроника 2 23.02. 12,30ч 125
Програмски језици по договору
Основе друмског транспорта 26.02. 12,30ч 325
Основи водног саобраћаја по договору
Основи саобраћајне политике по договору
OДСЕК ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ
ИСПИТИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
V СЕМЕСТАР
Основи телекомуникација 2 23.02. 16ч 125
Основи телекомуникационог саобраћаја 23.02. 09ч 026
Увод у информационе системе по договору
Рачунарска техника по договору
Основи ваздушног саобраћаја 26.02. 12,30ч 125
Елементи телекомуникационе економике 17.02. 10ч 125
Инфо-комуникационе технологије и информационо друштво 25.2. 12,30ч 312
Рачунарске симулације 26.02. 12,30ч 312
Операциона истраживања у телекомуникацијама 19.02. 12,30ч 026
VI СЕМЕСТАР
Телекомуникациони софтвери по договору
Комутациони системи 23.02. 09ч 026
Статистичка теорија телекомуникација 23.02. 12,30ч 125
Рачунарске мреже 25.02. 12,30ч 312
Телекомуникациона електроника по договору
Електронско пословање 26.02. 12,30ч 317
Основи статистичких истраживања по договору
Експлоатација поштанског саобраћаја по договору
ТQМ комуникационих услуга 23.02. 16ч 125
OДСЕК ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ
ИСПИТИ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
VII и VIII СЕМЕСТАР
Основи радио комуникација 23.02. 16ч 125
Регулатива у телекомуникацијама 18.02. 12,30ч 312
Телекомуникациони системи 25.02. 12,30ч 312
Експлоатација телекомуникационих система 25.02. 12,30ч 025
Саобраћај у комуникационим мрежама 23.02. 18ч 317
Менаџмент и организација у телекомуникацијама 17.02. 09ч 325
Мерења у телекомуникацијама 19.02. 12,30ч 026
Оптички комуникациони системи 18.02. 12,30ч 312
Основи тарифирања у телекомуникацијама 26.02. 12,30ч 025
Управљање пројектима у е-комуникацијама по договору
Планирање и прогнозирање у телекомуникацијама 18.02. 09ч 312
Мултимедијалне комуникације по договору
Телекомуникациона мерења по договору
Маркетинг у комуникацијама по договору
Нови комуникациони сервиси по договору
Бежичне комуникације по договору
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.