Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Логистика

OДСЕК ЗА ЛОГИСТИКУ
ИСПИТИ ДРУГЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
III СЕМЕСТАР      
Основи логистике 22.02. 09ч 025
Географски информациони системи по договору    
Основи видова саобраћаја 25.02. 12,30ч 326
Механика 2 22.02. 09ч 125
Инжењерска економија 17.02. 10ч 125
IV СЕМЕСТАР      
Понашање корисника по договору    
Механизација претовара 1 22.02. 12,30ч 312
Грађевинарство по договору    
Основи друмског транспорта 26.02. 12,30ч 325
Основи телекомуникационих система 25.02. 12,30ч 312
Основи водног саобраћаја по договору    
OДСЕК ЗА ЛОГИСТИКУ
ИСПИТИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
V СЕМЕСТАР      
Шпедиција и агенцијско пословање 23.02. 09ч 326
Механизација претовара 22.02. 12,30ч 312
Основи ваздушног саобраћаја 26.02. 12,30ч 125
Основи железничког саобраћаја 25.02. 325, 326
Одабрана поглавља операционих истраживања 25.02. 09ч 314
Основи пословног и компанијског права 22.02. 10ч 013
Транспортна средства и одржавање 25.02. 12,30ч 025
Механизација претовара 2 22.02. 12,30ч 312
VI СЕМЕСТАР      
Објектно оријентисана симулација 18.02. 09ч 317
Интермодални транспорт 1 22.02. 11ч каб. 338
Интермодални транспорт 2 22.02. 11ч каб. 338
Интермодални транспорт 22.02. 11ч каб. 338
Управљање информацијама у логистици 18.02. 09ч 017
Складишта 1 22.02. 09ч 317
Управљање квалитетом у логистици 17.02. 12,30ч 317
Основи статистичких истраживања по договору    
Технологије система руковања материјалом по договору    
Логистички контролинг и перформансе 18.02. 09ч 317
Индустријски транспорт 1, 2 26.02. 09ч 013
OДСЕК ЗА ЛОГИСТИКУ
ИСПИТИ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
VII СЕМЕСТАР И VIII СЕМЕСТАР      
Складишта 2 22.02. 09ч 317
Индустријски транспорт 26.02. 09ч 013
Робни терминали и робно-транспортни центри 1 25.02   12.30ч   025
Робни терминали и робно-транспортни центри 2 25.02  12.30ч  025
Робни терминали и робно-транспортни центри 25.02  12.30ч 025 
Логистика повратних токова 25.02. 12.30ч 317
Маркетинг у логистици 24.02. 12,30ч 326
Посебне методе ОИ у логистици 23.02. 16ч 315
Финансијски менаџмент у логистици 17.02. 10ч 125
Симулација логистичких система по договору    
City логистика по договору    
Ланци снабдевања 26.02. 09ч 013
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.