Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Друмски и градски саобраћај и транспорт - смер безбедност друмског саобраћаја

ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
СМЕР БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ИСПИТИ ДРУГЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
III СЕМЕСТАР      
Основе безбедности саобраћаја 20.02. 12,30ч 125, 326, 026
ГИС у саобраћају 26.02. 12,30ч 025
Базе података у саобраћајном инжењерству 17.02. 12,30ч 025, 026
Основи логистике 22.02. 09ч 025
Инжењерска економија 17.02. 10ч 125
 

 
IV СЕМЕСТАР      
Теорија саобраћајног тока 18.02. 09ч 025
Основе друмских саобраћајница 18.02. 09ч 025
Моторна возила по договору    
Политика и економија одрживог развоја саобраћај по договору    
Безбедност саобраћаја – увиђај саобраћајних незгода 20.02. 12,30ч 125, 326, 026
ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
СМЕР БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ИСПИТИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
V СЕМЕСТАР      
Паркирање 26.02. 12,30ч 325
Образовање за саобраћај 22.02. 12,30ч 125
Основи јавног градског транспорта путника 25.02. 09ч 125, 026, 025
Саобраћај и животна средина 22.02. 12,30ч 125
Безбедност  саобраћаја -  кампање 20.02. 12,30ч 125, 326, 026
Транспорт, саобраћај и окружење 18.02. 09ч 026
Основи железничког саобраћаја 25.02. 09ч 325, 326
Инжењерска економија 17.02. 09ч 125
VI СЕМЕСТАР      
Безбедност саобраћаја – методе и анализе 20.02. 12,30ч 125, 326, 026
Регулисање и управљање саобраћајним токовима - регулисање саобраћајa 20.02. 09ч 326
Возна динамика 26.02. 12,30ч 013
Безбедност саобраћаја – вештачења у саобраћају 20.02. 12,30ч 125, 326, 026
Основе одржавања моторних возила 25.02. 12,30ч 025
Право у безбедности саобраћаја 19.02. 12,30ч 017
Регулисање и управљање саобраћајним
токовима- интелигентни саобраћајни системи
20.02. 09ч 326
Управљање људским ресурсима по договору    
ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
СМЕР БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
VII и VIII СЕМЕСТАР      
Основе планирања саобраћаја 23.02. 09ч 026
Контрола и превентива у превозу опасне робе 17.02. 09ч 026
Саобраћајно пројектовање – градска мрежа 25.02. 325, 326
Безбедност саобраћаја – процене штета 20.02. 12,30ч 125, 326, 026
Експлоатација и управљање путевима 17.02. 12,30ч 025, 026
Основи терминала у друмском саобраћају 26.02. 12,30ч 325
Експлоатационо-технолошка својства моторних возила 19.02. 12,30ч 325
Рачунарска анализа саобраћајних незгода 20.02. 12,30ч 125, 326, 026
Безбедност саобраћаја – стратегије и управљање 20.02. 12,30ч 125, 326, 026
Вредновање у саобраћају 18.02. 09ч 025
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.