Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Друмски и градски саобраћај и транспорт - смер транспортни

ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
СМЕР ТРАНСПОРТНИ
ИСПИТИ ДРУГЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
III СЕМЕСТАР      
Роба у транспорту 23.02. 09ч 013
Менаџмент 17.02. 09ч 325
ГИС у саобраћају 26.02. 12,30ч 025
Инжењерска економија 17.02. 10ч 125
IV СЕМЕСТАР      
Моторна возила по договору    
Пројектовање и управљање паркирањем 26.02. 12,30ч 325
Пословна економика са елементима управљања финансијама 17.02. 10ч 125
Управљање људским ресурсима по договору    
Пословне комуникације и односи са јавношћу по договору    
Возила са електро вучом по договору    
Паркирање 26.02. 12,30ч 325
       
ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
СМЕР ТРАНСПОРТНИ
ИСПИТИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
V СЕМЕСТАР      
Основе планирања саобраћаја 23.02. 09ч 026
Технологија транспорта путника 25.02. 09ч 125, 026, 025
Kапацитет саобраћајница 18.02. 09ч 025
Експлоатационо-технолошка својства моторних возила 19.02. 12,30ч 325
Транспортне мреже 18.02. 12,30ч 325
Објектно оријентисана симулација 18.02. 09ч 317
Базе података 18.02. 16ч СВЕ САЛЕ
Основи ваздушног саобраћаја 26.02. 12,30ч 125
Техничка експлоатација возила 19.02. 12,30ч 325
Основи пословног и компанијског права 22.02. 10ч 013
VI СЕМЕСТАР      
Основи телекомуникационих система 18.02. 12,30ч 312
Терминали 26.02. 12,30ч 325
Јавни градски транспорт путника 25.02. 09ч 125, 026, 025
Безбедност  саобраћаја - методе и анализе 20.02. 12,30ч 125, 326, 026
Регулисање и управљање саобраћајним токовима - регулисање саобраћајa 20.02. 09ч 326
Основи водног саобраћаја по договору    
Регулисање и управљање саобраћајним токовима - интелигентни саобраћајни системи 20.02. 09ч 326
Телематика 25.02. 12,30ч 125
Безбедност  саобраћаја - вештачење у саобраћају 20.02. 12,30ч 125, 326, 026
ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
СМЕР ТРАНСПОРТНИ
ИСПИТИ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
VII и VIII СЕМЕСТАР      
Технологија транспорта робе 26.02. 12,30ч 325
Технологија одржавања возила 25.02. 12,30ч 025
Техничка логистика друмских возила 22.02. 12,30ч 026
Шпедиција и агенцијско пословање 23.02. 09ч 326
Основи железничког саобраћаја 25.02. 325, 326
Контрола и превентива у превозу опасне робе 17.02. 09ч 026
Транспорт, саобраћај и окружење 18.02. 09ч 026
Трошковна ефикасност друмског  и градског транспорта по договору    
Одржавање моторних возила по договору    
Интермодални транспорт по договору    
Системи транспорта путника по договору    
Експертизе 22.02. 12,30ч 026, 325, 326
Вредновање у саобраћају по договору    
Технологија транспорта робе II по договору    
Терминали II по договору    
Паркирање II по договору    
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.