Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Друмски и градски саобраћај и транспорт - смер саобраћајни

ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
СМЕР САОБРАЋАЈНИ
ИСПИТИ ДРУГЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
III СЕМЕСТАР      
ГИС у саобраћају 25.02. 12,30ч 113
Базе података у саобраћајним инжењерству по договору    
Менаџмент 17.02. 09ч 325
Инжењерска економија 17.02. 10ч 125
IV СЕМЕСТАР      
Теорија саобраћајног тока 18.02. 09ч 025
Основи друмских саобраћајница 18.02. 09ч 025
Возна динамика 26.02. 12,30ч 013
Безбедност саобраћаја – увиђај саобраћајних незгода 20.02. 12,30ч 125, 326, 026
ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
СМЕР САОБРАЋАЈНИ
ИСПИТИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
V СЕМЕСТАР      
Капацитет саобраћајница 18.02. 09ч 025
Паркирање 26.02. 12,30ч 325
Експлоатација и управљање путевима 17.02. 12,30ч 025, 026
Основи јавног градског транспорта путника 25.02. 09ч 125, 026, 025
Основи железничког саобраћаја 25.02. 325, 326
Утицај саобраћаја на животну средину 19.02. 09,30ч 113
Превозна средства 20.02. 12,30ч 025
Основе терминала у друмском саобраћају 26.02. 12,30ч 325
VI СЕМЕСТАР      
Регулисање и управљање саобраћајним токовима - регулисање саобраћајa 20.02. 09ч 326
Безбедност  саобраћаја - методе и анализе 20.02. 12,30ч 125, 326, 026
Планирање саобраћаја
– анализа транспортних захтева
23.02. 09ч 125
Управљање пројектима 23.02. 09ч 125
Основе друмског транспорта 26.02. 12,30ч 325
Основи телекомуникационих  система 18.02. 12,30ч 312
ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
СМЕР САОБРАЋАЈНИ
ИСПИТИ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
ДАТУМ ВРЕМЕ УЧИОНИЦА
VII и VIII СЕМЕСТАР      
Регулисање и управљање саобраћајним
токовима - Управљање саобраћајним токовима
20.02. 09ч 326
Планирање саобраћаја - моделирање и прогнозе 23.02. 09ч 125
Трошкови корисника на мрежи путева и улица 17.02. 12,30ч 025, 026
Саобраћајно пројектовање – градска мрежа 25.02. 09ч 325
Управљање квалитетом мреже и саобраћајне опреме 22.02 10ч 213
Саобраћајна психологија - понашање возача по договору    
Саобраћајно пројектовање – ванградска мрежа 25.02. 09ч 325, 326
Регулисање и управљање саобраћајним токовима - Интелигентни саобраћајни системи 20.02. 09ч 326
Стратегије и тактике планирања саобраћаја по договору    
Вредновање у саобраћају 18.02. 09ч 025
Превентива у саобраћају 22.02. 12,30ч 026, 325, 326
Експертизе 22.02. 12,30ч 026, 325, 326
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.