Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Годишње награде Привредне коморе Београда

У циљу подстицања младих стручњака и научних радника да за дипломске/завршне, мастер, магистарске и докторске радове бирају теме од значаја за развој привреде Београда, Привредна комора Београда сваке године додељује награде за један број таквих радова, и то:
§  за најбоље докторске дисертације.............................................................. до 4 награде
§  за најбоље магистарске тезе ........................................................................до 1 награде
§  за најбоље мастер радове ............................................................................до 2 награде
§  за најбоље дипломске/завршне радове студената основних академских студија/факултета ..............................до 2 награда
§  за најбоље завршне радове студената основних струковних студија/високих школа струковних студија........до 1 награде

Приликом одлучивања о додели награда за 2011/2012.годину, Жири ће, као и до сада,  приоритет дати најбољим радовима у којима се обрађују теме из области привреде Београда.

Молимо Вас да на факултету извршите избор најбољих радова одбрањених у току протекле 2011/2012.године, почев од 1.10.2011.године а закључно са 30.09.2012.године. водећи рачуна о критеријумима који су предвиђени Правилником о условима за доделу годишње награде Привредне коморе Београда (Правилник), који можете преузети са  web site-а Коморе www.kombeg.org.rs

На основу конкурса објављеног у јавним гласилима и дописа Коморе факултетима и високим школама струковних студија, предлоге за додељивање награда Коморе подносе факултети и високе школе струковних студија, најкасније 30 дана од дана објављивања конкурса (04. март 2013). Непотпуни и неблаговремени предлози неће се узети у разматрање.

Предлоге за додељивање награда потписује декан факултета и директор високе школе струковних студија.
Иницијативу за подношење предлога факултету може поднети институт, предузеће, друге организације и појединци.
Предлози се достављају Жирију у писаном облику и са образложењем.

Сагласно одредбама  Правилника РАДОВЕ И ПРЕДЛОГЕ доставите на адресу:

ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА,
Центар за пословно образовање и унапређење квалитета
- за награду Коморе -
11000 Б Е О Г Р А Д
Кнеза Милоша 12

најкасније до 02. априла 2013. године.

Потребна обавештења можете добити на телефоне: 2642-966, 3619-472 или 2641-355, локал 135, контакт особа: Катарина Тинтеровић.

Молимо Вас да пажљиво попуните формулар са подацима о ауторима, који се налази у прилогу, како бисмо имали све потребне информације. У формулару, у делу напомена, наведено је све што предлог за доделу награде треба да садржи.

Формулар - подаци о ауторима
Допис факултетима
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.