Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

10.2. Правни акти Универзитета у Београду

-    Статут Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 162/11), измена („Гласник Универзитета у Београду“ бр.167/12),
-    Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 142/08)са изменама и допунама.
-    Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритиса, („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 132/06, 134/07),
-    Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду, 09 („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 135/07),
-    Правилник о условима и начину учешћа научноистраживачких установа које су у саставу Универзитета у Београду и лица изабраних у начно звање у остваривању дела наставе („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 132/06),
-    Правилник о давању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у другој високошколској установи („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 132/06,), измене и допуне,
-    Правилник о доношењу студијског програма („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 139/07),
-    Правилник о наставној литератури („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 140/08),
-    Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 168/12),
-    Правилник о докторским студијама које организује и изводи Универзитет у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 155/10),
-    Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 136/07), Правилник о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова, („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 160/11),
-    Правилник о признавању страних високошколских исправа, („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 129/06), измене („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 145/08),
-    Правилник о признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 155/10),
-    Правилник о Већима научних области на Универзитету у Београду („Гласник Уноверзитета у Београду“ бр. 134/07, измене 150/09 и 158/10),
-    Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 137/06),
-    Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 133/07),
-    Одлука о утврђивању листе конкурентских високошколских установа („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 153/2010),
-    Одлука о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за једну школску годину основних и мастер студија („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 134/07),
-    Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 157/2010),
-    Правилник о награђивању студената Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 149/09),
-    Правилник о начину и процедурама реализације пројеката Темпус програма Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 163/2011),
-    Одлука о садржини и изгледу обрасца о испуњености услова за продужетак радног односа редовном професору који у одговарајућој школској години навршава 65 година живота.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.