Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

9. Опис поступања у оквиру надлежности овлашћења и обавеза

Надлежности, обавезе и овлашћења Факултета произилазе из следећих прописа:

-    Закон о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и 93/12)
-    Закон о научно истраживачкој делатности (Сл. гласник бр. РС 110/05, 50/06 и испр. 18/10)
-    Закон о иновационој делатности (Сл. гласник РС бр. 110/05и 18/10)
-    Закон о уџбеницима и другим наставним средствима (СЛ.гласник бр. РС 72/09) и
-    Закон о библиотечкој-информациној делатности (Сл. гласник бр. 52/11).
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.