Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

8.9. Услуге обраде података

- пружање савета у вези са компјутерском опремом,                
- израда, одржавање, унапређење, експлоатација и пружање савета у вези са компјутерским програмима                
- обрада података,                
- пројектовање, одржавање и експлоатација база података                
- остале активности у вези са компјутерима                

Факултет обавља наведене услуге и израду рачунарских програма у области саобраћаја и транспорта.

Факултет може за потребе своје образовно научне делатности да обавља:
- производњу осталих саобраћајних и транспортних средстава (израђује прототипове мерних  уређаја за истраживачке професионалне  потребе из области саобраћаја и  транспорта),                
- производњу контролних и мерних инструмената и апарата, осим опреме за управљање у  индустријским процесима (израда прототипова мерне и регулационе опреме за управљање и аутоматизацију у саобраћају и транспорту, израда и тестирање нулте серије).                
- остали правни послови
- вештачење,                
- делатност струковних удружења,                
- делатност научних друштава.        

Факултет врши спољнотрговински промет и услуге у области: образовања, научно истраживачког и развојног рада, пројектовање и сродне услуге, пословне услуге, увоз књига и часописа као и друге услуге.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.