Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

8.8. Пословне услуге

- Техничко испитивање и анализа услуге контроле квалитета и квантитета робе,
- процена вредности капитала.               

Факултет обавља издавање одговарајућих докумената, стандарда, сертификата, атеста, израду експертиза, контролу техничке документације и испитивања саобраћајних и транспортних средстава.
- испитивање тржишта и испитивање јавног мњења,                
- остале услуге, реклама и пропаганда.               

Факултет врши испитивање тржишта транспортних и саобраћајних услуга у земљи и иностранству.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.