Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

8.7. Истраживачко развојни рад и истраживачко развојне услуге

- Истраживачко развојне и стручно техничке услуге у области саобраћајне и транспортне опреме,   остваривање нових или побољшање постојећих материјала, производа, опреме.
- консалтинг и менаџмент послови                

Факултет обавља:
- консултанске услуге из области саобраћаја и транспорта у земљи и иностран-ству,
- технолошке, организационе, правне, социолошке и економске студије и анализе, израду планова и пројеката развоја, припрему инвестиционих програма.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.