Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

8.3. Научно истраживачка делатност

- истраживање и експериментални развој у природним наукама и технолошки развој,
- истраживање и експериментални развој у техничко-технолошким наукама,
- истраживање и експериментални развој у мултидисциплинарним наукама,
- истраживање и експериментални развој у непоменутим природним наукама.

У оквиру научно истраживачке делатности Факултет:
  • обавља основна развојна и примењена научна истраживања у циљу унапређења образовног и научно истраживачког рада у областима за које је Факултет матичан,
  • организује научно стручне скупове, сарадњу са образовним, научним и другим организацијама из земље и иностранства,
  • пружа наставно образовне и научно истраживачке услуге домаћим и иностраним корисницима,
  • реализује научно истраживачку делатност и унапређење науке и сарадње са привредним и другим организацијама у решавању њихових научних, и стручних проблема,
  • врши вештачења, анализе и експертизе у саобраћају и транспорту,
  • обавља помоћне научно истраживачке делатности, израђује научну документа-цију за стандардизацију, патентну документацију из области саобраћаја и транспорта,
  • обавља истраживање и експериментални развој у организационим наукама и менаџменту
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.