Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

8. Надлежности, овлашћења и обавезе факултета

У оквиру делатности високог образовања, Факултет обавља научно истраживачку, експертско консултантску и издавачку делатност, а може обављати и друге послове којима се комерцијализују резултати научно истраживачког рада, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет наставе.

Делатности факултета су:
Високо образовање
Образовање одраслих и остало образовање
Научно истраживачка делатност
Издавачка делатност
Библиотека
Пројектовање и сродне услуге
Истраживачко развојни рад и истраживачко развојне услуге
Пословне услуге
Услуге обраде података
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.