Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

Факултет поседује информације настале у раду или у вези са радом и које се односе на активности  у  оквиру  надлежности,  овлашћења  и  обавеза  приказаних  у  одељку  8.  као  и приликом пружања услуга чији је детаљан приказ наведен у одељку 10. Информатора.

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.