Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

7. Најчешће тражене информације

Начешће тражене информације од Факултета су:

-    услови уписа на студијске програме,
-    режим студирања,
-    висина школарине,
-    број места одобрених за упис на буџет и самофинансирање,
-    контакт телефони наставника и служби Факултета,
-    провера веродостојности диплома стечених на Факултету,
-    издавање диолома и
-    услови за признавање страних високошколских диплома.

Информације се траже најчешће телфоном, непосредно у просторијама Факултета, поштом и електронском поштом.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.