Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

4.3.5. Радно тело за анализу квалитета

Радно тело за анализу квалитета је стручно и саветодавно тело које се оснива са циљем анализе поступака вредновања целокупног система високог образовања и научноистраживачког рада на Факултету у складу са Статутом Универзитета.

Одлуку о образовању радног тела доноси Наставно научно веће Факултета.

Одлуком о образовању радног тела утврђује се број чланова, начин рада као и друга питања од значаја за његов рад.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.