Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

4.3. Стручни органи

СТРУЧНИ ОРГАНИ СУ:
  1. Наставно научно веће Факултета
  2. Изборно веће Факултета
  3. Веће одсека
  4. Веће катедре.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.