Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

3.6.6. Фондације и фондови чији је оснивач Факултет

Ради подстицања развоја студената који показују надпросечне резултате, њиховог запошљавања и стипендирања, помагања одређених социјалних, културних и других активности студената, подстицања и помагања стваралаштва у науци и високом образовању као и других циљева од општих инте-реса, Факултет може оснивати фондације и фондове.

Циљеви, услови и начин коришћења средстава фондације и фондова из става 1. овог члана као и на-чин управљања уређују се одлуком Савета о оснивању, односно општим актом фондације или фонда.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.