Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

3.6.5. Служба за техничке послове

Техничка служба се стара о хигијени, физичкој безбедности и исправности инсталација у свим просторијама које припадају Факултету,
Обавља послове одржавања постојећег инвентара Факултета у исправном стању.
Врши сталну контролу и стара се о исправности против-пожарних апарата, хидрантске и друге опреме и контролише њихову исправност и преузима потребне мере ради њихове замене, поправке, сревисирања и сличних интервенција.


 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.