Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

3.6.4. Служба за материјално-финансијске послове

У оквиру Службе за финансијско-материјалне послове обављају се послови везани за обезбеживање ажурног и законског вођења пословних књига и информација неопходних за управљање финансијским и материјалним пословањем Факултета.

Унутрашња организација Службе за финансијско-материјалне послове, конкретни послови и радна места утврђени су Правилником о организацији и систематизацији радних места и Правилником о рачуноводству.

Шеф службе непосредно организује рад службе.

Шеф службе
Мирјана Веруовић

Телефон:
3091-283

E-mail
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.