Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

3.6.3. Служба за опште послове

Служба за опште послове обавља правне послове, кадровске послове, послове у вези са радом органа управљања и опште послове.

Кадровски послови обухватају стручне послове у у вези са заснивањем радног односа, стручним образовањем, распоређивањем радника, остваривањем и заштитом права, обавезама и одговорностима радника, престанком радног односа и другим питањима из радног односа. Општи послови обухватају послове архиве и курирске послове.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.