Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

3.6.2. Служба за студентске послове

Служба за студентске послове обавља стручне и техничко-административне послове и задатке везане за наставно-научну делатност Факултета и то:
-    упис студената на основне, мастер и докторске студије,
-    организацију основних, мастер и докторских студија,
-    испуњеност услова за оверу семестра,
-    израђује распоред часова за текућу школску годину,
-    обавештава студенте и наставнике о утврђеним испитним роковима и распореду полагања испита,
-    прима пријаве за ираду завршних, дипломских, магистарских и докторских радова и дисертација и припрема материјале за Наставно-научно веће,
-    издаје дипломе, златне дипломе и златне индексе,
-    кокнурс за студентске домове,
-    конкурс за студентске кредите,
-    провере веродостојности диплома и
-    преласке са других високошколских установа.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.