Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

3.6.1. Служба за подршку образовању и научно истраживачком раду

  • Библиотека
  • Рачунарски центар
  • Издавачка делатност

Библиотека
Библиотека Факултета је матична библиотека за литературу из области саобраћаја и транспорта, као и сродних научних дисциплина.

Целокупан инвентар Библиотеке је имовина Факултета.
Библиотека Факултета функционално је повезана са централном библиотеком Универзитета путем универзитетског библиотечког система.

Библиотека је од 2007. године постала депозитни фонд Међународне организације за цивилно ваздухопловство (ICAO).

Простире се на 500м2 корисне површине, укључујући и читаоницу са око 60 корисних места.
Рад Библиотеке уређује се одговарајућим Правилником.


Рачунарски центар
Рачунарски центар Факултета је организациона јединица организована у циљу систематског развоја информатике на Факултету, повезивања у заједничку мрежу и пружања рачунарске подршке настав-ним, научно истраживачким и другим активностима Факултета.

Рад Рачунарског центра уређује се посебним Правилником.


Издавачка делатност
Издавачка делатност Саобраћајног факултета публикује уџбеничку литературу, монографије, часописе, студије и пројекте, зборнике радова са симпозијума и стручних скупова из области саобраћаја, транспорта и комуникација.

Издања Саобраћајног факултета могу се набавити у факултетској продавници књига и путем каталошке продаје.

Рад Издавачке делатности уређује се одговарајућим Правилником у складу са Законом.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.