Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

3.6. Служба заједничких послова

У оквиру службе заједничких послова обављају се правни, кадровски и општи послови, послови за потребе наставе и научно истраживачког рада, финансијско материјални, технички и други послови.

Запослени у служби заједничких послова обављају послове у складу са Правилником о организацији  и систематизацији послова.

Секретар Факултета руководи радом службе заједничких послова.

Секретара Факултета бира и разрешава декан Факултета.

У оквиру Службе заједничких послова организоване су:
  • Служба за подршку образовању и научно истраживачком раду
  • Служба за студентске послове,
  • Служба за опште послове
  • Служба за материјално-финасијске послове
  • Служба за техничке послове
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.