Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

3.4. Институти

Институт Факултета је облик организовања катедри и њихових чланова кроз који се обављају научна истраживања са циљем обједињавања ове делатности на Факултету и организовања програма науч-ноистраживачког рада и сарадње са предузећима и установама.
Институт нема својство правног лица.
Радом Института  координира продекан за научно истраживачки рад по овлашћењу декана.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.