Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

3.3. Лабораторије

У оквиру Факултета могу да постоје следеће лабораторије:
 • општа мерна лабораторија,
 • за организацију и управљање железничким саобраћајем,
 • за електричну вучу и возна средства,
 • за планирање саобраћаја,
 • за безбедност саобраћаја,
 • за теорију саобраћајног тока и капацитет друмских саобраћајница,
 • за техничку експлоатацију транспортних средстава,
 • за друмска возила,
 • за транспорт путника,
 • за транспорт робе,
 • за регулисање саобраћаја,
 • за испитивање бродова и пловних путева,
 • за управљање водним саобраћајем и транспортом,
 • за ваздушни саобраћај,
 • за механизацију претовара,
 • за складишта,
 • за интегрални транспорт,
 • за индустријски транспорт,
 • за електротехнику и техничку кибернетику,
 • за саобраћајну психологију и ергономију,
 • за одржавање моторних возила,
 • за телекомуникационе системе,
 • за општетехничке науке,
 • за физику,
 • за стране језике,
 • за информатику,
 • за примењену математику,
 • за друштвене науке,
 • за мултимедијалне комуникације,
 • за мултимедијално издаваштво
 • за симулацију,
 • за аутоматизацију у поштанском саобраћају,
 • за електронику.

Одлуком Савета Факултета, а на предлог Научно наставног већа, могу се образовати и друге лабора-торије.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.