Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

3.1. Одсеци

На Факултету су организовани следећи одсеци:
  • Одсек за железнички саобраћај и транспорт
  • Одсек за друмски и градски саобраћај и транспорт
  • Одсек за водни саобраћај и транспорт
  • Одсек за ваздушни саобраћај и транспорт
  • Одсек за логистику
  • Одсек за поштански и телекомуникациони саобраћај
На Одсеку за друмски и градски саобраћај постоје два смера и то: саобраћајни и транспортни.
На Одсеку за поштански и телекомуникациони саобраћај постоје два смера и то: поштански и телекомуникациони саобраћај.
Шефове одсека именује и разрешава декан Факултета по правилу из реда професора одсека на период од 3 године на предлог Већа одсека.
Шеф одсека одговоран је за благовремено обављање послова из домена рада одсека.
Стручни орган одсека је Веће одсека.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.