Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

2.1. Подаци о информатору

У складу са тачком 8. Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС", бр. 68/2010) за тачност и потпуност података у Информатору, правилну израду и објављивање Информатора и његово ажурирање, одговоран је декан Факултета, проф. др Бранимир Станић, дипл.инж.саобраћаја.

Информатор је први пут објављен мају 2013. године.

Информатор о раду је доступан јавности у електронском облику на интрнет адреси Саобраћајног факултета: www.sf.bg.ac.rs

Увид у Информатор се може остварити у Служби за опште послове.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.