Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Научно-стручни скуп КА ОДРЖИВОМ ТРАНСПОРТУ 2011

Научно-стручни скуп ″Ка одрживом транспорту 2011″ ће се одржати 20. и 21. октобра 2011. године у Ивањици у хотелу ″Парк″ у организацији Саобраћајног факултета из Београда и ТранспортЛог-а.
  


Циљеви скупа су:
•    Oкупљање стручњака из области друмског транспорта
•    Информисање о актуелним проблемима и могућим приступима за њихово решавање
•    Директна размена искустава
•    Упознавање са тенденцијама и новим технологијама у друмском транспорту
Скуп обухвата четири тематске целине:
1. Возила и животна средина
•    Нова техничка решења за енергетски ефикасна возила са мањом емисијом ЦО2
•    Одређивање обима и структуре емисије издувних гасова друмских моторних возила у Републици  Србији
•    Производња и коришћење биодизела у Републици Србији
•    Припрема возила за коришћење компримованог природног гаса као погонског горива
•    Дистрибуција течног нафтног гаса у Србији – изазови и решења
•    Управљање отпадом у возним парковима
•    Концепт обуке возача за еколошку вожњу
2. Осигурање у возним парковима
•    Елементи прорачуна накнаде за некоришћење возила
•    Улога осигурања у савременим условима пословања возних паркова
3. Технички преглед моторних и прикључних возила
•    Даљинска детекција издувних гасова моторних возила
•    Одређивање квалитета система техничког прегледа возила
•    Нове технологије и прописи ЕУ као основа развоја система техничког прегледа возила у Републици Србији
4. Организација и експлоатација возних паркова
•    Организација радног времена возача – правни оквир
•    Истраживање могућности примене методе "Тотално продуктивно одржавање" у процесу рада и одржавања возних паркова
•    Трошкови експлоатационог века возила као критеријум избора у циклусу одрживе набавке возила
•    Трошкови активности у возним парковима
•    Развој методологије за формирање јединствене базе података аутобуских стајалишта и линија у Републици Србији
•    Прописи и нове тенденције у производњи и коришћењу пнеуматика


Очекује се да ће скупу присуствовати око 250 учесника из земље и региона: транспортна предузећа теретног и путничког транспорта, руководиоци возних паркова за сопствене потребе, органи управе (министарства, градови, општине), дистрибутери горива, осигуравајућа друштва, дистрибутери возила, резервних делова, пнеуматика, мазива, сервиси за одржавање возила, центри за рециклажу и други учесници на тржишту друмског транспорта.

Рок за пријаву: 30. септембар 2011. године

Заинтересовани се за све информације и пријаву за учешће могу обратити на следеће контакте:
Јелена Трифуновић       Милан Цветковић
Тел/факс:   +381 11 3091 290       Тел/факс:   +381 11 3091 290
Моб.:   +381 63 555 680       Моб.:   +381 64 348 53 40
Email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it       Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

    
     
    


2. Осигурање у возним парковима

       Елементи прорачуна накнаде за некоришћење возила

       Улога осигурања у савременим условима пословања возних паркова

3. Технички преглед моторних и прикључних возила

       Даљинска детекција издувних гасова моторних возила

       Одређивање квалитета система техничког прегледа возила

       Нове технологије и прописи ЕУ као основа развоја система техничког прегледа возила у Републици Србији

4. Организација и експлоатација возних паркова

       Организација радног времена возача – правни оквир

       Истраживање могућности примене методе "Тотално продуктивно одржавање" у процесу рада и одржавања возних паркова

       Трошкови експлоатационог века возила као критеријум избора у циклусу одрживе набавке возила

       Трошкови активности у возним парковима

       Развој методологије за формирање јединствене базе података аутобуских стајалишта и линија у Републици Србији

       Прописи и нове тенденције у производњи и коришћењу пнеуматика

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.