Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Др Далибор Петровић

Dalibor1Проф. др Далибор Петровић је рођен 1973. године у Задру. Након што је завршио средњу електро-техничку школу «Никола Тесла» у Београду, дипломирао је (2000.), магистрирао (2007.) и докторирао (2012) на Одељењу за социологију, Филозофског факултета Универзитета у Београду. Поред тога, школске 2000/2001. године завршио је програм за постдипломце на Алтернативној академској образовној мрежи-ААОМ у Београду, под називом «Политичка теорија и пракса демократије».
Од 2001. године запослен је на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду где је 2017. године изабран је у звање ванредног професора за ужу научну област социологија. Поред тога, предавач је на основним студијама Економског факултета (Социологија) и мастер студијама на Одељењу за социологију Филозофског факултета у Београду (Информационо комуникационе технологије и друштвене мреже).  У свим студентским анкетама оцењиван је највишим оценама са средњом оценом 4.80.
Посебно се занима и изучава област социологије електронских комуникација са фокусом на друштвеним последицама употребе интернета. Објавио је три књиге, од којих две као аутор ("Друштвеност у доба интернета" и "У међумрежју" ) и једну као приређивач (Интернет и друштво) и више од 40 научних радова у домаћим и међународним часописима и на научним конференцијама. Одлуком стручног жирија Друштва за информатику Републике Србије његова књига Друштвеност у доба интернета награђена је Плакетом за научно достигнуће у области информатике у 2015. години. Такође, иста књига освојила је друго место у избору за најбољу социолошку књигу у 2014. години, коју додељује Српско социолошко друштво. Његов магистарски рад Интернет и друштвени односи - утицај Интернета на нове обрасце друштвености - случај Србије ушао је у најужи избор за награду "Др Зоран Ђинђић" за најбољи дипломски или магистарски рад из социолошких и филозофских наука у Републици Србији, за 2007. годину.
Научни радови др Петровића по евиденцији Google Scholar цитирани су у више од 100 научних радова у земљи и иностранству.
У периоду од 2002. - 2004. године био је први координатор "Републичког савета за развој универзитетског образовања", активно учествујући у реформи високошколског образовања у Србији. Од 2014. године као експерт сарађује са Центром за промоцију науке Републике Србије. Такође, од 2014. године сарађује са издавачком кућом CLIO као стручни редактор за издања из области социологије и комуникација.
Члан је Српског социолошког друштва где је 2014. године изабран у Суд части. Такође је члан Социолошког Удружења Србије и Црне Горе у коме је у периоду од 2004 до 2014. године био на позицији секретара удружења. Од 2014. године члан је редакције часописа Социологија.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.